Zeelsterhof

Oudervereniging

De oudervereniging organiseert in nauwe samenwerking met directie, teamleden en schoolraad een groot aantal activiteiten, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijk ontbijt, schoolreisjes, het schoolkamp en de musical van de groepen 8. Daarnaast draagt de oudervereniging zorg voor groepsactiviteiten. Hierbij moet u denken aan kasteelbezoek, speeltuin bezoek, bezoek aan het van Goghmuseum en nog veel meer! Ook betrekt de oudervereniging ouders bij het schoolgebeuren en geeft aandacht aan blijde en minder blijde gebeurtenissen onder leerlingen en leerkrachten.

DSC0272 DSC0421

Ouderbijdrage

De enige bron van inkomsten voor alle activiteiten is de ouderbijdrage.

De leden van de oudervereniging - u als ouder - stellen jaarlijks tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging de hoogte van de bijdrage vast. Voor het schooljaar 2013/2014 is deze vastgesteld op € 24,50 per leerling van groep 1 t/m 7 en € 59,50 per leerling van groep 8 (in verband met het schoolverlaterskamp). Voor leerlingen die na 1 januari 2013 instromen wordt verzocht om € 13,50 te betalen. De ouderbijdrage is vrijwillig. De oudervereniging verzoekt u vriendelijk de bijdrage wel te voldoen om daarmee de activiteiten ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

U ontvangt voor de betaling een brief. Betalingen kunnen overgemaakt worden op het banknummer van de oudervereniging: NL04RABO0159601940 t.n.v. oudervereniging Bs. Zeelsterhof onder vermelding van het in de brief vermelde kenmerk (of naam en geboortedatum van kind of kinderen).

Vergaderingen

De oudervereniging vergadert maandelijks bij één van de leden thuis. Informatie over de activiteiten vindt u in de nieuwsbrief. De oudervereniging heeft een postvak op school waar u post kunt inleveren.

In oktober vindt de jaarvergadering plaats, waar de hoogte van de ouderbijdrage wordt besproken en vastgesteld. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hiervoor een uitnodiging, de agenda en het verslag van de vorige vergadering. Namens de voorzitter  van de oudervereniging nodigen wij van harte uit deze bij te wonen.

U kunt leden van de oudervereniging natuurlijk altijd aanspreken. Het bestuur van de oudervereniging wordt jaarlijks gekozen tijdens de jaarvergadering.

Het huidige bestuur van de oudervereniging:

 

Contactpersonen oudervereniging

Schooljaar 2017-2018

 

Voorzitter,  Bianca van Diessen

Secretaris/versturen van kaartjes e.d. , Ankie Keeris

Penningmeester/ledenadministratie , Teun Haegens 

 

 

Verdeling OV leden per groep

Groep 1&2 en 3

Cassy Damen, Jeroen van Gestel, Ankie Keeris,Gemma van de Ven 

 

Groep 4 & 5

Dewi v.d. Kerkhof, Monique de Wit, Sandra van Tintelen  

 

Groep 6, Bianca van Diessen

 

Groep 7, Saskia Rijnders

 

Groep 8, Angela van Grootel

 

 

Verdeling activiteiten schoolbreed:

 

Carnaval Ankie Keeris          

Cassy Damen

 

Sinterklaas Bianca van Diessen

Saskia Rijnders

Dewi v.d. Kerkhof

 

Kerst Sandra van Tintelen

Angela van Grootel

Gemma van de Ven 

 

Schoolfotograaf Saskia Rijnders

Monique de Wit

 

Pasen Dewi v.d. Kerkhof

Cassy Damen

 

Koningsspelen Sandra van Tintelen

Ankie Keeris          

Monique de Wit

Dewi v.d. Kerkhof

Jeroen van Gestel

 

Schoolontbijt Jeroen van Gestel

Ankie Keeris            

Angela van Grootel