Zeelsterhof

Team Zeelsterhof

Het team van Zeelsterhof bestaat uit 29 enthousiaste leerkrachten. Er werken zowel juffen als meesters, junior en senior, fulltimers en parttimers. Op het moment zijn er 16 groepen. Iedere groep beschikt over een ondersteuner/opleider die de vorderingen en ontwikkelingen van de leerling en leerkracht cyclisch mee volgt. Zeelsterhof wordt geleid door de directeur Marieke Wensing.

Het team wordt ondersteund door een conciërge, administratief medewerkster en managementassistente.

45809011 team

Groepsleerkrachten

Groep leerkrachten 2018-2019

1/2a Anja van den Bliek ma om de week, di en wo

Franka Jonker ma om de week, do en vr

1/2b Marleen Kennis ma en di

Conny van Gils wo, do en vr

1/2c Yvette Waterschoot ma, di en wo

Lilian van der Wijst do en vr

3a Liset Blommaert ma, di,wo en do

Marleen Kennis vr

3b Elles Gruijters ma en di

Lieke van Gils wo, do en vr

4a Els Hermans* ma en di

Marielle van Eerd wo, do en vr

Op woensdag gaat Els ondersteunen in

gr 1 t/m gr 3.

4b Rian Nijhof* ma t/m vr

Natalie Holsteen Op maandag zal Rian of Natalie ondersteuning

bieden aan gr 5, 5/6 en 6. Rian wordt dan

vervangen door Natalie.

5a Ingrid Jansen ma, di en wo

Natalie Holsteen do en vr

6a Elise Ligtenberg ma,di en vr

Carla de Groot wo en do

5/6b Rob Spoormans ma t/m do

Carla de Groot vr

7a Maaike van Gorp di, wo en do

Linda van der Ven ma en vr

7b Twan van de Linden di t/mvr

Kristianne Timmers ma

8a Koen van Otten full-time

8b Ingrid Vrieswijk ma, di en wo

Kristianne Timmers do en vr

*deze leerkrachten worden een dag vrij-geroosterd van hun groep om andere groepen te ondersteunen

Ambulant

Directeur:

Marieke Wensing

Management
ondersteuner:

Ines van der Meer

Administratief medewerkster:

Agatha Gerlings

Intern begeleiders

 

Daiënne Verspaandonk (dinsdag en donderdag) groepen 1 tot en met 5

Linda van der Ven ( dinsdag) groepen 6 tot en met 8

Conciërge:

Frans Nouwens (’s morgens)

Groepen

Groepsindeling

Op school spreken we over de onderbouw (de groepen 1/2), de middenbouw (de groepen 3, 4 en 5) en de bovenbouw (de groepen 6, 7 en 8). Kinderen van 4 jaar worden bij het begin van hun schoolloopbaan geplaatst in een groep 1/2 met klasgenoten van 4 t/m 6 jaar. In de groepen 3 t/m 8 zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in homogene groepen.

Groepsgrootte

De grootte van de groepen kan variëren van 20 tot ongeveer 30 kinderen, afhankelijk van het aantal kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep. Door gecombineerde groepen 1/2 kunnen we de groepsgrootte beperkt houden. In de loop van het schooljaar vindt gespreide instroom plaats. Kinderen die gedurende het schooljaar in groep 1 instromen blijven het volgende schooljaar bij dezelfde leerkracht. De kinderen van groep 1 gaan na het eerste jaar naar een andere leerkracht in groep 2. Vanaf groep 3 blijven de groepen over het algemeen vrij constant.

Op onze school staat het samen leren centraal. Er ontstaat een leergemeenschap van leerlingen, leerkrachten, studenten, directie en Pabo. Samen zijn we bezig met en verantwoordelijk voor het onderwijs voor kinderen, maar ook voor collectieve leerprocessen voor iedereen. Aankomende leerkrachten en onderwijsassistentes en klassenassistentes bieden we werkplekleren, het leren in de praktijk.

Werkwijze

Zeelsterhof werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem, met verschillende vormen van differentiatie. Leerkrachten dragen kennis over en zetten de leerlingen aan tot zelfstandig, zelfsturend en samenwerkend leren.

Het opbrengstgericht werken staat de komende jaren centraal. Leerkrachten hanteren het directe instructiemodel. Dit is een lesmodel waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende leervermogens van kinderen.